Myslivecký spolek se ve spolupráci s obcí Pátek dohodl na podpoře pročištění cest po prořezu Pátecké bažantnice.

Jednalo se o několik víkendových aktivit, kdy členové mysliveckého spolku pomáhali se sběrem a následným štěpkováním prořezaných dřevin v Pátecké bažantnici, která je jedním v mála lesních porostů v rámci honitby. Jednalo se primárně o pročištění jednotlivých alejí, které po prořezech organizovaných obcí Pátek nebyly průchozí.