Myslivecký spolek se podílel na tradičním Dětském dni v Pátku konaného dne 31.5.2015.

V rámci dětského dne byl připraven program program pro návštěvníky spočívající ve střelecké soutěži, ukázce zvěře a opékání buřtů. Program byl začleněn do Dětského dne jako navazující aktivita po rybaření organizovaném místními rybáři.

Fotogalerie je doslutná na službě Flickr