Na této stránce uvádíme výběr z činností našeho spolku. Jedná se o neúplný seznam, kde ne na všech aktivitách jsme pořizovali fotodokumentaci.

Myslivecký spolek se ve spolupráci s obcí Pátek dohodl na podpoře pročištění cest po prořezu Pátecké bažantnice.

Myslivecký spolek se podílel na tradičním Dětském dni v Pátku konaného dne 31.5.2015.

Náš spolek identifikoval několik částí honitby, kde bylo vhodné provést úklid prostředí od nashromážděného odpadu.